3.12.2015


Kamalaśīla, Meditaation vaiheet.


Johdanto Maitreya, suomennos Risto Hakulinen, toimittanut Irma Rinne.
Dharmakustannus 2015.
ISBN 978-952-9824-11-3
180 s. 26 €


Kamalaśīla (c. 740–795) oli intialainen oppinut Nālandan luostariyliopistosta. Hän kirjoitti tiibetiläisille kolme meditaation opasta, kaikki nimeltään Meditaation vaiheet, Bhāvanākrama. Niissä selitetään buddhalaisen keskitien opin mukainen harjoitusmenetelmä tiivistäen aikaisempien mestareiden opetuksia. Kamalaśīla esittää oppaissa tyyneyden ja oivalluksen meditaatioharjoitukset (śamatha – vipaśyanā) sekä meditaatioharjoituksen edellytykset, myötätunnon ja valaistumismielen kolmena eri versiona kolmenlaisille harjoittajille, älyköille, keskivertoisille sekä nopeaan oivallukseen kykeneville.

Suomennos kaikista kolmesta Meditaation vaiheesta pohjautuu pääosin sanskritin ja tiibetinkieliseen alkutekstiin. Johdantona julkaistaan ngakpa Maitreyan kirjoitus Buddhalaisen psykologian peruskäsitteitä, jossa selitetään buddhalaista viisautta mielen hallinnasta.
Tilauslomake

16.9.2012

Gampopa. Kallisarvoinen rukousnauha

Gampopa. Kallisarvoinen rukousnauha
Suomentanut Eija-Rita Pietilä, johdanto Maitreys, toimittanut Irma Vierimaa.
2012 Dharmakustannus.
ISBN 978-952-9824-10-6
96 sivua, kuvitettu, 19,50 €


Kallisarvoinen rukousnauha on tärkeä opas hyvään ja merkitykselliseen elämään. Teoksen mietelauseet innostavat pyrkimään kohti itsenäistä, onnellista ja vapaata elämäntapaa, joka on vailla takertuneisuutta. Gampopa, mestarijoogi Milarepan oppilas 1000-luvun Tiibetistä, osoitta ohjeissa, kuinka askel kerrallaan etenevä, kurinalainen mielenharjoitus toimii perustana syvälliselle oivallukselle, Mietelauseet ovat myös Buddhan opin tiivis ja mieleenpainuva esitys.

"Yksi oivalluksen välähdys on arvokkaampi kuin kaikki meditatiiviset kokemukset."1.1.2012

Milarepa. Kokoelma sadastatuhannesta laulusta

Milarepa. Kokoelma sadastatuhannesta laulusta.
Suomentanut Rita Pietilä, toimittanut Irma Vierimaa, johdanto Pekka Airaksinen.
2010 Dharmakustannus.
ISBN 978-952-9824-09-0


Milarepan runomuotoiset opetukset kerrotaan tässä teoksessa syntytilanteessaan, kohtaamisissa erilaisten ihmisten kanssa. Milarepa, vaeltava joogi Himalajan vuoristossa 1000-luvun Tiibetissä, opetti kaikkia kohtaamiaan olentoja, niin eläimiä, demoneita, jumalia kuin ihmisiä. Hänen oppilaidensa joukko oli suuri ja monenkirjava, vaeltaviksi puuvillapukuisiksi joogeiksi ryhtyi niin munkkeja, ylhäisiä ihmisiä, talonpoikia, paimenia, rosvoja, metsästäjiä kuin jumalattaria ja demoneita. Jokaiselle Milarepa löysi juuri tälle sopivan opetuksen.

Tarinoista ja lauluista lukija saa loputtomasti innostusta ja oivalluksia henkisen kehityksen tielle.


Milarepan lauluja

Milarepan lauluja. 
Suomentanut Rita Pietilä, toimittanut Irma Vierimaa.
2008 Dharmakustannus.
ISBN 978-952-9824-08-3


Tiibetiläinen joogi Milarepa (1052–1135) oli suuri opettaja ja runoilija, joka opetti laulaen Intian suurten siddhojen tapaan. Tässä kokoelmassa on 54 runon valikoima, jotka koskettavat lukijaa syvästi ja innostavat löytämään iloa sisäisestä energiasta.

"Kun aluksi asustat opin ovensuulla,
on luja luottamus suuri siunaus.
Kuin vakaana seisova vuori
mietiskele horjumattoman hellittämättä."


Gampopa, Vapautumisen jalokivikoriste

Gampopa, Vapautumisen jalokivikoriste. Mahâyâna-polun vaiheet matkalla kohti valaistumista.
Suomentaneet Eija-Rita Pietilä ja Irma Vierimaa.
2006 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-07-6


Gampopan pääteos on mahâyâna-buddhalaisen opin selkeä ja perusteellinen yleisesitys. Useita sûtria siteeraten Gampopa esittelee bodhisattvan valaistumispolun askel askeleelta valaistumiseen asti. Kirja on paitsi tiedon lähde myös innoittava opas harjoittamiseen. "Vapautumisen jalokivikoriste" on vakiintunut opiskelutekstiksi monien harjoittajaryhmien käyttöön.

Gampopa (1079–1153) oli tiibetiläinen lääkäri, kadampa-perinteeseen vihitty munkki ja joogi Milarepan tärkein oppilas. Hän perusti luostarin Gampo-vuorelle ja on mm. karmapa-perinteiden oppi-isä.


Buddha Amitabha ja Läntinen onnen maa

Buddha Amitabha ja Läntinen onnen maa. Sukhâvatîn, Suuren onnen maan kuvaus. Buddha Amitâyuksen meditoinnin sûtra. Lyhyt Onnen maan kuvaus.
Suomentaneet Jukka Halso ja Roope Koski, toimittaneet Pekka Airaksinen, Jukka Halso ja Roope Koski.
1994 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-05-XAmitabhan Puhdas maa on muodostunut suosituksi omaksi koulukunnaksi erityisesti Kiinassa ja Japanissa, sillä sûtrien mukaan Puhdas maa on hyvin avoin ja sinne pääsyn ehdot ovat mahdolliset kenen hyvänsä täyttää. Vähimmillään riittää kun toistaa kymmenen kertaa buddha Amitabhan nimeä tai kutsuu häntä kuoleman hetkellä. 

Tässä julkaistut kolme mahâyâna-sûtraa kuvailevat Puhdasta maata. Sûtrista laajin "Suuren onnen maan kuvaus" lienee 100–200 -luvuilta ja se tunnetaan sekä sanskritin- että kiinankielisinä versioina. "Amitabha sûtra" on mahdollisesti 100-luvulta, "Amitâyuksen meditoinnin sûtra" puolestaan sisältää visualisaation kuvauksen sellaisena, kuin sitä yleensä meditoidaan.


Padmasambhavan elämä ja vapautuminen

Padmasambhavan elämä ja vapautuminen. Kirjoittanut Yeshe Tsogyal.
Suomentanut Roope Koski, toimittaneet Pekka Airaksinen ja Roope Koski.
1993 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-04-1


Padmasambhava on sekä historiallinen että myyttinen henkilö, joka vahvisti buddhalaisuutta merkittävästi Tiibetissä 700-luvulla. Hän oli bramiinin poika Pohjois-Intiassa, ryhtyi buddhalaiseksi joogiksi ja valaistui. Tiibetin kuningas kutsui hänet suojelemaan maan ensimmäistä luostaria nimeltä Samye. Padmasambhavan merkitys tiibetinbuddhalaisuudelle on niin suuri, että häntä kunnioitetaan toisena Buddhana.

Elämäkerta on myyttinen ja kertoo Padmasambhavan elämästä kahdeksassa ilmentymismuodossa. Tarinaan sisältyy monia Padmasambhavan antamia opetuksia, joita lukija voi soveltaa omaan elämäänsä. Elämäkerran kirjoittaja Yeshe Tsogyal (757–817) oli tiibetiläinen prinsessa, joka tunnetaan Padmasambhavan henkisenä puolisona ja valaistuneena dakinina. 

Valaistunut rohkeus, Atisan Seitsemän Kohdan Mielenharjoittamisen selitys

Dilgo Khyentse, Valaistunut rohkeus. Atisan Seitsemän Kohdan Mielenharjoittamisen selitys.
Suomentanut Roope Koski, toimittaneet Pekka Airaksinen ja Roope Koski.
1993 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-03-3


Atisa Dipankara Shrijnana (980–1054) oli kuninkaallista bengalilaista sukua. Hän oli aikansa suuria buddhalaisia oppineita ja toimi mm. Pohjois-Intian Vikmarasilan luostariyliopiston  johtotehtävissä sekä opetti Tiibetissä ja Sumatralla. Atisan "Seitsemän kohdan mielenharjoitus" on yksi tunnetuimmista mielenharjoittamisen oppaista, joka julkaistaan tässä Dilgo Khyentsen kommentoimana. 

Dilgo Khyentse Rinpoche (1910–1991) oli useiden tiibetiläisten perinteiden tuntija sekä suuri runoilija. Hänen kommenttinsa tähän buddhalaiseen klassikkotekstiin tuovat tekstin nykyihmisen arkipäivään ja auttavat ymmärtämään ja hyödyntämään syvällisiä ohjeita. Dilgo Khyentse edusti koulukuntiin sitoutumatonta rime-suuntausta.


Vimalakirtin opetus

Vimalakîrtin opetus, Vimalakîrtinirdesa, mahâyâna-sûtra.
Suomentanut Roope Koski, toimittaneet Pekka Airaksinen ja Roope Koski.
1993 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-01-7


"Vimalakîrtin opetus" on yksi vanhimpia mahâyâna-sûtria, syntynyt noin sata vuotta ennen tai jälkeen ajanlaskun alkua. Alkuperäinen sanskritinkielinen teksti on kadonnut, tunnetut alkuteokset ovat kiinan- ja tiibetinkielisiä käännöksiä. 

Sûtra käsittelee viisauden ilmenemistä käytännössä. Viisautta edustaa valaistunut maallikko Vimalakîrti ja hänen viisautensa sovitetaan erilaisiin arkielämän tapahtumiin. Vimalakîrti kykeni opettamaan kaikenlaisia ihmisiä juuri siksi, että hän maallikkona liikkui kaikkien luona, niin pelureiden, liikemiesten kuin harhaoppisten opettajien parissa.


Santideva

Sântideva, Opas Bodhisattvan elämäntapaan. Bodhisattvacaryâvatâra.
Suomentanut Jukka Halso, toimittaneet Pekka Airaksinen ja Jukka Halso.
1993 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-02-5Klassikkoteos, joka on vuosisatojen ajan ollut niin mahâyâna- kuin vajrayâna-buddhalaisten harjoittajien perusteos. Sen kirjoittaja oli intialainen oppinut munkki Nâlandan yliopistosta, Sântideva. Teos on runomuotoinen ja antaa käytännönläheisiä ohjeita matkalle kohti valaistumista ja onnellisempaa, tasapainoisempaa elämää. 

"Aivan kuten tuuli edestakaisin puhallellen
hallitsee puuvillakankaan palan liikkeitä,
niin tulee ilo hallitsemaan minua,
ja tällä tavoin saan kaiken toteutettua." 

Siddhat

Siddhat. 84 buddhalaisen joogin elämäkerrat, kirjoittanut Abhayadatta.
suomentanut Roope Koski, toimittaneet Pekka Airaksinen ja Roope Koski.
1993 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-009


Pohjois-Intiassa ensimmäisellä vuosituhannella eläneet mestarijoogit vapautuivat kärsimyksestä kukin omalla tavallaan. Useat heistä tunnettiin myös merkittävinä buddhalaisina filosofeina ja ajattelijoina, esimerkiksi Nagarjuna, Santideva, Tilopa ja Naropa. 

Kaikki tiibetinbuddhalaiset perinteet ammentavat mahasiddhojen opetuksista. Ihmekykyjä saavuttaneiden siddhojen elämäkerrat ovat paitsi opettavaisia myös  hauskoja. Mahasiddhat saavuttivat myös suurimman ihmekyvyn, valaistumisen, monesti varsin epäsovinnaisella tavalla. Marpa meditaation mestari

Marpa, meditaation mestari, kirjoittanut Tsang Nyön heruka
suomentanut Roope Koski, toimittanut Pekka Airaksinen
ISBN 952-90-4368-6
1993 Dharmakustannus
Tiibetiläinen Marpa Kääntäjä (1012–1097) oli yksi ensimmäisiä, joka toi tantrisia opetuksia Intian joogeilta Tiibetiin. Kolmella matkallaan hän toi opetuksia erityisesti kahdelta siddha-mestarilta, Naropalta ja Maitripalta. 

Marpan elämäkerran kirjoittajaksi nimetään joogi Tsang Nyon, joka eli erakkona Himalajan vuoristossa (1452–1507) ja sai kunnioittavan lisänimen heruka. Hän kirjoitti muistiin suullisena tunnetun tarinan elävästi ja värikkäästi, niin että lukija saa tutustua jännittävään seikkailutarinaan samoin kuin innostaviin opetuksiin.