1.1.2012

Buddha Amitabha ja Läntinen onnen maa

Buddha Amitabha ja Läntinen onnen maa. Sukhâvatîn, Suuren onnen maan kuvaus. Buddha Amitâyuksen meditoinnin sûtra. Lyhyt Onnen maan kuvaus.
Suomentaneet Jukka Halso ja Roope Koski, toimittaneet Pekka Airaksinen, Jukka Halso ja Roope Koski.
1994 Dharmakustannus.
ISBN 952-9824-05-XAmitabhan Puhdas maa on muodostunut suosituksi omaksi koulukunnaksi erityisesti Kiinassa ja Japanissa, sillä sûtrien mukaan Puhdas maa on hyvin avoin ja sinne pääsyn ehdot ovat mahdolliset kenen hyvänsä täyttää. Vähimmillään riittää kun toistaa kymmenen kertaa buddha Amitabhan nimeä tai kutsuu häntä kuoleman hetkellä. 

Tässä julkaistut kolme mahâyâna-sûtraa kuvailevat Puhdasta maata. Sûtrista laajin "Suuren onnen maan kuvaus" lienee 100–200 -luvuilta ja se tunnetaan sekä sanskritin- että kiinankielisinä versioina. "Amitabha sûtra" on mahdollisesti 100-luvulta, "Amitâyuksen meditoinnin sûtra" puolestaan sisältää visualisaation kuvauksen sellaisena, kuin sitä yleensä meditoidaan.